Corporaties en zonnewarmte: 12 petajoules besparing

Als woningcorporaties massaal één zonneboiler per woning zouden installeren, zou dit jaarlijks meer dan 12 petajoules energie besparen en 670.000 ton CO2-uitstoot voorkomen.

Zonneboilers zetten zonlicht veel efficiënter om in bruikbare energie dan elektrische zonnepanelen. Eén compacte zonneboiler ter grootte van 2 zonnepanelen levert daarom net zoveel energie op als 7 elektrische zonnepanelen en kan circa 50% van de energie voor warm water van een huishouden opwekken.

SOWISE solar

Een gemiddeld huishouden gebruikt circa 385 m³ gas per jaar voor de warmwatervoorziening. Als 80% van de 2,3 miljoen corporatiewoningen één zonneboiler krijgt, worden de eerder genoemde besparingen van 12 petajoules en 670.000 ton CO2 ruimschoots gehaald. En dat met een totale investering van slechts € 5 miljard. Terwijl ieder huishouden circa € 150 per jaar aan energiekosten bespaart, in totaal zo’n € 265 miljoen.

Eenvoudig uitvoerbaar

De grootschalige toepassing van zonnewarmte op individuele woningen heeft als bijkomend voordeel dat dit een dempend effect heeft op de verzwaring van het elektriciteitsnet als gevolg van de toenemende elektrificatie van de warmtevoorziening van woningen. Een zonneboiler wekt de energie lokaal op en kan deze ook ter plaatse opslaan in een voorraadvat.

En is nu zelfs een ‘compacte zonneboiler’, waarin het voorraadvat is geïntegreerd in de collector op het dak, zodat de zonneboiler geen ruimte inneemt in de woning. Dit systeem is direct eenvoudig te combineren met bestaande gasketels of (toekomstige) warmtepompen.

Er ligt dus niets in de weg om direct met deze effectieve en efficiënte milieumaatregel aan de slag te gaan.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *