Compacte zonneboiler verduurzaamt efficiënt

Voor corporatiewoningen levert een compacte zonneboiler een efficiënte en goedkope bijdrage aan de verduurzaming. De zonneboiler maakt warm water met zonlicht en kan direct 25% tot 50% van de energiekosten en CO2-uitstoot van een huishouden besparen. Een zogenaamde ICS-zonneboiler neemt bovendien geen ruimte in ín de woning en is makkelijk te installeren.

Goed voor de huurder

Bij een Integrated Collector Storage (ICS)-zonneboiler is een plat voorraadvat geïntegreerd in de collector. Het geheel ligt op het dak. Zonlicht verwarmt het water in de compacte zonneboiler tot wel boven de 90 graden Celsius. De voorraad van 160 liter warm water  zorgt ervoor dat een huishouden met 4 tot 5 personen onder een vette straal kan blijven douchen. En zonlicht is ruim aanwezig en gratis. Het huishouden stoot daarom zo’n 420 kg CO2 per jaar minder uit en bespaart direct op de energiekosten.

SOWISE zonneboiler
Bij een SOWISE zonneboiler ligt het voorraadvat op het dak.

‘No regret’-maatregel

Een SOWISE zonneboiler is eenvoudig te installeren op het dak en direct aan te sluiten op de bestaande cv-ketel, cv-combiketel of geiser. Ook als over enkele jaren het verwarmingsapparaat vervangen wordt door een warmtepomp, kan de SOWISE zonneboiler hierop aangesloten worden en blijft hij energie besparen. Het is daarom terecht een ‘no regret’-maatregel te noemen.

Terugverdientijd

De investeringskosten voor een SOWISE zonneboiler zijn lager dan die van 6 à 7 pv-zonnepanelen met dezelfde energieopbrengst. Maar omdat elektriciteit duurder is dan gas (per kWh of MJ energie), zijn zonnepanelen nu nog sneller ‘terugverdiend’. Dit zal de komende tijd snel veranderen. De salderingsregeling voor elektriciteit wordt afgeschaft of aangepast en de gasprijs stijgt vanwege het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen. Daardoor ziet de rekensom voor ‘terugverdientijd’ er voor de zonneboiler al snel beter uit. Ook wat dit betreft geldt: ‘no regret’ met het plaatsen van een zonneboiler.

Praktijkvoorbeeld

Een corporatie plaatst op 15 woningen met Energielabel D een SOWISE zonneboiler en sluit deze aan op de bestaande HR CV-combiketel. Inclusief installatie en na aftrek van de ISDE-subsidie bedraagt de investering € 1.995,- exclusief BTW. Bij een verbruik van 334 liter warm water per dag (ruim voldoende voor 5 personen) bespaart de zonneboiler 227 m³ aardgas, 420 kg CO2 en € 147,- energiekosten per jaar.
Ter vergelijking: 6 pv-zonnepanelen kosten geïnstalleerd circa € 2.550,- excl BTW (bron: MilieuCentraal.nl). Deze besparen 1.479 kWh en € 295,- energiekosten per jaar.
Als in 2020 de salderingsregeling is aangepast en je krijgt 5 cent minder terug voor een kWh elektriciteit die opgewekt is door pv-zonnepanelen, en de gasprijs is met 10% gestegen, besparen de zonnepanelen € 220,- per jaar en de SOWISE zonneboiler € 162,- per jaar.
Voor de zonneboiler is circa € 620,- inclusief BTW minder geïnvesteerd. Bovendien heeft een set pv-panelen heeft na 10-12 jaar een nieuwe omvormer van circa € 1.000,- nodig. Daarmee is de ‘terugverdientijd’ of rendement op de investering over 15 jaar genomen voor een zonneboiler gunstiger dan voor pv-panelen.

Geen onderhoud

Een bijkomend voordeel van een compacte zonneboiler is dat deze geen pompen, glycolleidingen en regelapparatuur heeft. De SOWISE zonneboiler heeft dan ook geen onderhoud nodig. De werking wordt zelfs zónder onderhoud voor 10 jaar gegarandeerd, terwijl ze in de praktijk makkelijk 25 jaar meegaan.

Effectief verduurzamen

Dus als corporatie kunt u met beperkte impact voor uw huurder en tegen beperkte kosten een aanzienlijke duurzaamheidsslag leveren door nu een SOWISE zonneboiler op uw woningen te plaatsen.

Kijk voor meer informatie op www.SOWISEsolar.com.

LinkedIn
Follow by Email
Facebook
Facebook
RSS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *