Compacte zonneboiler scoort goed in MPG

Een compacte zonneboiler heeft een lage milieubelasting. Dit is goed te zien aan de uitstekende score in de MPG-berekening.

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. Om de MPG te berekenen, worden aan een materiaal of component ‘schaduwkosten’ toegekend; dit zijn de kosten die gemaakt moeten worden om de schade aan het milieu, door het materiaalgebruik, ongedaan te maken.

Omdat de Energieprestatiegarantie (EPG) steeds lager wordt, wordt de MPG van een gebouw steeds belangrijker als maat voor de duurzaamheid. Een belangrijk aandachtspunt is dat maatregelen die gunstig zijn voor de EPG, ongunstig kunnen zijn voor de MPG en omgekeerd. Zonnecellen bijvoorbeeld verbeteren de EPG, maar verslechteren de MPG. En voor nieuwbouwwoningen groter dan 100 m² geldt per 1 januari 2018 voor de MPG een maximum grenswaarde van 1,0 .

Een compacte zonneboiler is ten opzichte van zonnecellen veel duurzamer. Dat zie je direct terug in de MPG-score. De schaduwkosten voor een compacte zonneboiler op een gemiddelde woning bedragen slechts 0,02. Voor zonnepanelen die dezelfde hoeveelheid energie opwekken bedragen de schaduwkosten maar liefst 0,25. Dat is meer dan 12x zoveel.

Door toepassing van een compacte zonneboiler verlaagt u de EPC van uw woning én houdt u ruimte in de MPG om het woningontwerp naar wens te verfraaien. Bovendien neemt een compacte zonneboiler minder ruimte in op het dak dan zonnepanelen. Al met al goede redenen om een compacte zonneboiler in uw woningontwerp op te nemen.

Meer informatie over de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Meer informatie over de compacte zonneboiler vindt u op SOWISEsolar.com.

LinkedIn
Follow by Email
Facebook
Facebook
RSS

SOWISEsolar.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *