Duurzaamheid op de vierkante meter

Dit kleine schuurtje levert zonne-energie vergelijkbaar met 7 zonnepanelen

SOWISE compacte zonneboiler

En met € 1.012,= subsidie kost de SOWISE compacte zonneboiler op dit kleine dak ook nog minder. Maar de 2,2 m² zonneboiler levert circa 1.500 kWh per jaar aan zonne-energie op. Dat is ongeveer de helft van alle energie voor warm water van een gemiddeld huishouden. Dus een besparing van circa € 150,= per jaar op energiekosten. En zonder onderhoud.

Meer informatie? Kijk op SOWISEsolar.com

Subsidie compacte zonneboiler 2019 blijft hoog

ISDE-subsidie

De Rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug. De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Compacte zonneboiler

Het subsidiebedrag voor de SOWISE compacte zonneboiler is ook voor 2019 vastgesteld op € 1.012,=. De hoge energieopbrengst wordt beloond met een hoog subsidiebedrag. Daarmee is een compacte zonneboiler een zeer interessante kans om te verduurzamen, en goed voor uw portemonnee.

SOWISE compacte zonneboiler
Bij een SOWISE zonneboiler ligt het voorraadvat op het dak.
Lees meer over de ISDE-subsidie voor zonneboilers op de site van RVO.nl  >>
Meer over de SOWISE compacte zonneboiler>>

Compacte zonneboiler scoort goed in MPG

Een compacte zonneboiler heeft een lage milieubelasting. Dit is goed te zien aan de uitstekende score in de MPG-berekening.

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. Om de MPG te berekenen, worden aan een materiaal of component ‘schaduwkosten’ toegekend; dit zijn de kosten die gemaakt moeten worden om de schade aan het milieu, door het materiaalgebruik, ongedaan te maken.

Omdat de Energieprestatiegarantie (EPG) steeds lager wordt, wordt de MPG van een gebouw steeds belangrijker als maat voor de duurzaamheid. Een belangrijk aandachtspunt is dat maatregelen die gunstig zijn voor de EPG, ongunstig kunnen zijn voor de MPG en omgekeerd. Zonnecellen bijvoorbeeld verbeteren de EPG, maar verslechteren de MPG. En voor nieuwbouwwoningen groter dan 100 m² geldt per 1 januari 2018 voor de MPG een maximum grenswaarde van 1,0 .

Een compacte zonneboiler is ten opzichte van zonnecellen veel duurzamer. Dat zie je direct terug in de MPG-score. De schaduwkosten voor een compacte zonneboiler op een gemiddelde woning bedragen slechts 0,02. Voor zonnepanelen die dezelfde hoeveelheid energie opwekken bedragen de schaduwkosten maar liefst 0,25. Dat is meer dan 12x zoveel.

Door toepassing van een compacte zonneboiler verlaagt u de EPC van uw woning én houdt u ruimte in de MPG om het woningontwerp naar wens te verfraaien. Bovendien neemt een compacte zonneboiler minder ruimte in op het dak dan zonnepanelen. Al met al goede redenen om een compacte zonneboiler in uw woningontwerp op te nemen.

Meer informatie over de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Meer informatie over de compacte zonneboiler vindt u op SOWISEsolar.com.

SOWISEsolar.com

Renovatiewoning ‘opgetopt’ met compacte zonneboiler

De eigenaar van deze woning in Hilvarenbeek liet op de valreep van 2018 nog een SOWISE compacte zonneboiler op het platte dak van zijn gerenoveerde woning plaatsen.

De klus was binnen 2 uur geklaard. De woning bespaart hiermee 50% op de energiekosten voor warm water en ….. circa 420 kg CO2-uitstoot per jaar.
Heeft u nog goede voornemens voor 2019?

SOWISE zonneboiler hijsklaar gemaakt.
De compacte zonneboiler wordt omhoog gehesen.
De compacte zonneboiler wordt op zijn plaats gehesen.
Tijdens het aansluiten op het platte dak.
Tijdens het aansluiten op het platte dak.
Et voila!
Et voila!
Een duurzaam 2019, 2020, ….., 2039,….

Snelle ‘no regret’ duurzaamheids-maatregel

­Heeft u uw investeringsbudget voor duurzaamheid in 2018 nog niet vol?
Zoekt u een maatregel die snel uitgevoerd kan worden?
En waarvan u gegarandeerd geen spijt krijgt?

Er zijn veel plannen gemaakt voor verduurzaming in 2018. Maar nu het eind van het jaar nadert blijkt vaak dat het bij plannen is gebleven. De kunst is om nu nog een goede bestemming te geven aan de reserveerde budgetten en op koers te blijven bij het halen van verduurzamingsambities. De installatie van een compacte zonneboiler op het dak van uw woningen biedt daarvoor een goede oplossing.

Klaar voor de toekomst,
dus ‘no regret’

Een SOWISE compacte zonneboiler kan gecombineerd worden met bijna alle verwarmings- en warmwater­­installaties, en bespaart direct circa 50% van alle energie voor warm water van een huishouden. Als een SOWISE compacte zonneboiler nu op de gasketel aangesloten wordt, kan later, bijvoorbeeld over 5 of 10 jaar, ook eenvoudig op een warmtepomp aangesloten worden. Tot die tijd heeft de zonneboiler al een besparing van circa € 150,00 per jaar aan energiekosten voor de huurder opgeleverd. En 470 kg CO2-uitstoot per jaar bespaard.

Snelle installatie

Omdat een SOWISE compacte zonneboiler zich óp het dak van de woning bevindt, en er in huis weinig hoeft te gebeuren, is de installatie eenvoudig en snel. Corporaties die in december nog beslissen, hebben voor de lente doorbreekt hun duurzaamheidsambitie weer een stuk verder ingevuld.

Meer informatie? Zie SOWISEsolar.com.

 

 

Zonneboiler waar de huurder niets van merkt**

( ** behalve een lagere energierekening.)

SOWISE solar ontwikkelde een compacte zonneboiler, waarbij het voorraad van van 160 liter óp het dak ligt.

De zonneboiler is van het zogenaamde ICS-type: Integrated Storage System. Het voorraadvat is geïntegreerd ín de collector, en het geheel ligt óp het dak van de woning. Het systeem neemt dus geen plaats in binnen in de woning.

SOWISE zonneboiler
Bij een SOWISE zonneboiler ligt het voorraadvat op het dak.

Deze zonneboiler kan direct worden aangesloten op de bestaande waterleiding en behoeft geen pomp of regelunit. Omdat de aansluiting zo eenvoudig is, merken de bewoners er weinig van. Niet van de installatiewerkzaamheden buiten op het dak, maar ook niet als de zonneboiler geïnstalleerd is.

Besparing

Maar één enkele SOWISE zonneboiler bespaart net zoveel energie en CO2-uitstoot als circa 7 zonnepanelen. Voor de huurder leidt dit direct tot lagere energiekosten. Een huishouden kan € 147,= per jaar besparen. En omdat de zonneboilers gesubsidieerd zijn, is de investering voor de woningcorporatie beperkt. Het is een rendabele manier om de CO2-doelstellingen van 2020 te halen.

 

 

Compacte zonneboiler verduurzaamt efficiënt

Voor corporatiewoningen levert een compacte zonneboiler een efficiënte en goedkope bijdrage aan de verduurzaming. De zonneboiler maakt warm water met zonlicht en kan direct 25% tot 50% van de energiekosten en CO2-uitstoot van een huishouden besparen. Een zogenaamde ICS-zonneboiler neemt bovendien geen ruimte in ín de woning en is makkelijk te installeren.

Goed voor de huurder

Bij een Integrated Collector Storage (ICS)-zonneboiler is een plat voorraadvat geïntegreerd in de collector. Het geheel ligt op het dak. Zonlicht verwarmt het water in de compacte zonneboiler tot wel boven de 90 graden Celsius. De voorraad van 160 liter warm water  zorgt ervoor dat een huishouden met 4 tot 5 personen onder een vette straal kan blijven douchen. En zonlicht is ruim aanwezig en gratis. Het huishouden stoot daarom zo’n 420 kg CO2 per jaar minder uit en bespaart direct op de energiekosten.

SOWISE zonneboiler
Bij een SOWISE zonneboiler ligt het voorraadvat op het dak.

‘No regret’-maatregel

Een SOWISE zonneboiler is eenvoudig te installeren op het dak en direct aan te sluiten op de bestaande cv-ketel, cv-combiketel of geiser. Ook als over enkele jaren het verwarmingsapparaat vervangen wordt door een warmtepomp, kan de SOWISE zonneboiler hierop aangesloten worden en blijft hij energie besparen. Het is daarom terecht een ‘no regret’-maatregel te noemen.

Terugverdientijd

De investeringskosten voor een SOWISE zonneboiler zijn lager dan die van 6 à 7 pv-zonnepanelen met dezelfde energieopbrengst. Maar omdat elektriciteit duurder is dan gas (per kWh of MJ energie), zijn zonnepanelen nu nog sneller ‘terugverdiend’. Dit zal de komende tijd snel veranderen. De salderingsregeling voor elektriciteit wordt afgeschaft of aangepast en de gasprijs stijgt vanwege het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen. Daardoor ziet de rekensom voor ‘terugverdientijd’ er voor de zonneboiler al snel beter uit. Ook wat dit betreft geldt: ‘no regret’ met het plaatsen van een zonneboiler.

Praktijkvoorbeeld

Een corporatie plaatst op 15 woningen met Energielabel D een SOWISE zonneboiler en sluit deze aan op de bestaande HR CV-combiketel. Inclusief installatie en na aftrek van de ISDE-subsidie bedraagt de investering € 1.995,- exclusief BTW. Bij een verbruik van 334 liter warm water per dag (ruim voldoende voor 5 personen) bespaart de zonneboiler 227 m³ aardgas, 420 kg CO2 en € 147,- energiekosten per jaar.
Ter vergelijking: 6 pv-zonnepanelen kosten geïnstalleerd circa € 2.550,- excl BTW (bron: MilieuCentraal.nl). Deze besparen 1.479 kWh en € 295,- energiekosten per jaar.
Als in 2020 de salderingsregeling is aangepast en je krijgt 5 cent minder terug voor een kWh elektriciteit die opgewekt is door pv-zonnepanelen, en de gasprijs is met 10% gestegen, besparen de zonnepanelen € 220,- per jaar en de SOWISE zonneboiler € 162,- per jaar.
Voor de zonneboiler is circa € 620,- inclusief BTW minder geïnvesteerd. Bovendien heeft een set pv-panelen heeft na 10-12 jaar een nieuwe omvormer van circa € 1.000,- nodig. Daarmee is de ‘terugverdientijd’ of rendement op de investering over 15 jaar genomen voor een zonneboiler gunstiger dan voor pv-panelen.

Geen onderhoud

Een bijkomend voordeel van een compacte zonneboiler is dat deze geen pompen, glycolleidingen en regelapparatuur heeft. De SOWISE zonneboiler heeft dan ook geen onderhoud nodig. De werking wordt zelfs zónder onderhoud voor 10 jaar gegarandeerd, terwijl ze in de praktijk makkelijk 25 jaar meegaan.

Effectief verduurzamen

Dus als corporatie kunt u met beperkte impact voor uw huurder en tegen beperkte kosten een aanzienlijke duurzaamheidsslag leveren door nu een SOWISE zonneboiler op uw woningen te plaatsen.

Kijk voor meer informatie op www.SOWISEsolar.com.

Rapport Berenschot: zonneboilers helpen duurzame energietransitie

In opdracht van RVO heeft Berenschot een scenariostudie ‘Warmte’ uitgevoerd ten behoeve van het Klimaatakkoord.

Eerder publiceerde Berenschot scenario’s met twee mogelijke richtingen in de energietransitie:

  • ‘Elektronen’, waarbij maximaal wordt ingezet op duurzame bronnen en all-electric elektrificatie;
  • ‘Moleculen’, waarbij maximaal wordt ingezet op schoon fossiel en hybride elektrificatie.

Nu volgt dus het scenario

  •  ‘Warmte’, dat zoekt naar een optimale inzet van warmtebronnen in alle sectoren in Nederland, een hybride mix en enige mate van duurzame import.

De conclusie luidt dat met inzet op ‘warmte’ een CO2-neutrale toekomst in 2050 wordt bereikt met een hoge mate van duurzaamheid en tegen relatief beperkte meerkosten. Door de inzet van duurzame warmte zijn er minder omzettingen met minder verliezen in het energiesysteem en is er een lagere stijging van het elektrisch piekvermogen op systeemniveau. Berenschot ziet nog een praktische uitdaging in dit warmtescenario in de realisering van de extra warmte-infrastructuur.

SOWISE zonneboiler biedt oplossing

Duurzame warmte kan zon-thermische opgewekt worden door zonneboilers en PVT (fotovoltaïsch thermische) panelen.

Een SOWISE zonneboiler wordt op het dak van een huis geplaatst en neemt geen ruimte in binnen in de woning. De SOWISE zonneboiler combineert goed met bestaande cv-ketels en (toekomstige) warmtepompen en zorgt voor een goede benutting van de schaarse ruimte. Door middel van alleen zonlicht wordt lokaal circa 50% van de energiebehoefte voor warm water opgewekt. Een huishouden bespaart direct 10% tot 25% van de energiebehoefte en de CO2-uitstoot.

Zo draagt de SOWISE zonneboiler tegen beperkte kosten bij aan de verduurzaming van onze huizen.

Lees het rapport: “Het ‘warmtescenario’: Beelden van een op warmte gerichte energievoorziening in 2030 en 2050”.

Meer over de SOWISE zonneboiler >>

SOWISE zonneboiler goed ontvangen bij ABN AMRO Innovation Challenge

De SOWISE zonneboiler gooide hoge ogen op het CFP Green Buildings Congres op 13 september 2018. Voor de ABN AMRO Innovation Challenge werden 40 state-of-the-art concepten, producten en ideeën gepresenteerd die concreet bijdragen aan het verduurzamen van gebouwen. De pitch van SOWISE SOLAR werd met luid applaus beloond.

Uniek duurzaam concept

In een SOWISE zonneboiler is het voorraadvat voor warm water geïntegreerd in de collector op het dak en neemt dus geen ruimte in binnen ín de woning. Het platte voorraadvat wordt rechtstreeks op het waterleiding in huis aangesloten en levert genoeg warm water voor een gezin van 4 tot 5 personen om onder een vette straal te kunnen douchen. Een SOWISE zonneboiler bespaart direct 10% tot 25% van het energieverbruik van een huishouden en evenzoveel van de CO2-uitstoot. Daarom past de SOWISE zonneboiler goed op nieuwe BENG-woningen. Maar ook om bestaande woningen met een Energielabel E of D te verduurzamen is een SOWISE zonneboiler een echte NO REGRET-maatregel, omdat het rendement hoger is dan van zonnepanelen.

Eenvoudig aan te sluiten op alle installaties

De SOWISE zonneboiler is eenvoudig aan te sluiten op uw bestaande Centrale Verwarming-ketel, CV-combiketel, warmtepomp, boiler of geiser. Een SOWISE zonneboiler heeft geen pomp of regelinstallatie, en heeft dus geen onderhoud nodig. Daarom bespaart een gemiddeld gezin direct circa € 150,= per jaar aan energiekosten.

Wilt u meer weten over de voordelen van een SOWISE zonneboiler? Kijk dan op de site www.SOWISEsolar.com.

Meer energie uit uw dak met een zonneboiler

Een ‘gewoon’ zonnepaneel (fotovoltaïsch of PV-paneel) zet maximaal 18% tot 20% van het invallende zonlicht om in bruikbare energie in de vorm van elektriciteit. Maar wist u dat een zonneboiler wel meer dan 85% van het zonlicht om kan zetten in warm water, bijvoorbeeld voor uw warme douche?

SOWISE solarDit betekent dat u met een kleiner dakoppervlak méér energie opwekt met een zonneboiler dan met zonnepanelen.

SOWISEsolar.com

Ter vergelijking: één SOWISE zonneboiler van 3,5 m² wekt net zoveel energie op en bespaart meer CO2 dan 7 zonnepanelen, die samen 11,6 m² dakvlak nodig hebben. Dat scheelt dus ruim 8 m², die u alsnog kunt opvullen met 5 zonnepanelen. Tel uit uw winst.

Voor meer informatie zie: SOWISEsolar.com.