Subsidie compacte zonneboiler 2019 blijft hoog

ISDE-subsidie

De Rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug. De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Compacte zonneboiler

Het subsidiebedrag voor de SOWISE compacte zonneboiler is ook voor 2019 vastgesteld op € 1.012,=. De hoge energieopbrengst wordt beloond met een hoog subsidiebedrag. Daarmee is een compacte zonneboiler een zeer interessante kans om te verduurzamen, en goed voor uw portemonnee.

SOWISE compacte zonneboiler
Bij een SOWISE zonneboiler ligt het voorraadvat op het dak.
Lees meer over de ISDE-subsidie voor zonneboilers op de site van RVO.nl  >>
Meer over de SOWISE compacte zonneboiler>>
LinkedIn
Follow by Email
Facebook
Facebook
RSS

Compacte zonneboiler scoort goed in MPG

Een compacte zonneboiler heeft een lage milieubelasting. Dit is goed te zien aan de uitstekende score in de MPG-berekening.

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. Om de MPG te berekenen, worden aan een materiaal of component ‘schaduwkosten’ toegekend; dit zijn de kosten die gemaakt moeten worden om de schade aan het milieu, door het materiaalgebruik, ongedaan te maken.

Omdat de Energieprestatiegarantie (EPG) steeds lager wordt, wordt de MPG van een gebouw steeds belangrijker als maat voor de duurzaamheid. Een belangrijk aandachtspunt is dat maatregelen die gunstig zijn voor de EPG, ongunstig kunnen zijn voor de MPG en omgekeerd. Zonnecellen bijvoorbeeld verbeteren de EPG, maar verslechteren de MPG. En voor nieuwbouwwoningen groter dan 100 m² geldt per 1 januari 2018 voor de MPG een maximum grenswaarde van 1,0 .

Een compacte zonneboiler is ten opzichte van zonnecellen veel duurzamer. Dat zie je direct terug in de MPG-score. De schaduwkosten voor een compacte zonneboiler op een gemiddelde woning bedragen slechts 0,02. Voor zonnepanelen die dezelfde hoeveelheid energie opwekken bedragen de schaduwkosten maar liefst 0,25. Dat is meer dan 12x zoveel.

Door toepassing van een compacte zonneboiler verlaagt u de EPC van uw woning én houdt u ruimte in de MPG om het woningontwerp naar wens te verfraaien. Bovendien neemt een compacte zonneboiler minder ruimte in op het dak dan zonnepanelen. Al met al goede redenen om een compacte zonneboiler in uw woningontwerp op te nemen.

Meer informatie over de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Meer informatie over de compacte zonneboiler vindt u op SOWISEsolar.com.

LinkedIn
Follow by Email
Facebook
Facebook
RSS

SOWISEsolar.com