Snelle ‘no regret’ duurzaamheids-maatregel

­Heeft u uw investeringsbudget voor duurzaamheid in 2018 nog niet vol?
Zoekt u een maatregel die snel uitgevoerd kan worden?
En waarvan u gegarandeerd geen spijt krijgt?

Er zijn veel plannen gemaakt voor verduurzaming in 2018. Maar nu het eind van het jaar nadert blijkt vaak dat het bij plannen is gebleven. De kunst is om nu nog een goede bestemming te geven aan de reserveerde budgetten en op koers te blijven bij het halen van verduurzamingsambities. De installatie van een compacte zonneboiler op het dak van uw woningen biedt daarvoor een goede oplossing.

Klaar voor de toekomst,
dus ‘no regret’

Een SOWISE compacte zonneboiler kan gecombineerd worden met bijna alle verwarmings- en warmwater­­installaties, en bespaart direct circa 50% van alle energie voor warm water van een huishouden. Als een SOWISE compacte zonneboiler nu op de gasketel aangesloten wordt, kan later, bijvoorbeeld over 5 of 10 jaar, ook eenvoudig op een warmtepomp aangesloten worden. Tot die tijd heeft de zonneboiler al een besparing van circa € 150,00 per jaar aan energiekosten voor de huurder opgeleverd. En 470 kg CO2-uitstoot per jaar bespaard.

Snelle installatie

Omdat een SOWISE compacte zonneboiler zich óp het dak van de woning bevindt, en er in huis weinig hoeft te gebeuren, is de installatie eenvoudig en snel. Corporaties die in december nog beslissen, hebben voor de lente doorbreekt hun duurzaamheidsambitie weer een stuk verder ingevuld.

Meer informatie? Zie SOWISEsolar.com.

LinkedIn
Follow by Email
Facebook
Facebook
RSS

 

 

Zonneboiler waar de huurder niets van merkt**

( ** behalve een lagere energierekening.)

SOWISE solar ontwikkelde een compacte zonneboiler, waarbij het voorraad van van 160 liter óp het dak ligt.

De zonneboiler is van het zogenaamde ICS-type: Integrated Storage System. Het voorraadvat is geïntegreerd ín de collector, en het geheel ligt óp het dak van de woning. Het systeem neemt dus geen plaats in binnen in de woning.

SOWISE zonneboiler
Bij een SOWISE zonneboiler ligt het voorraadvat op het dak.

Deze zonneboiler kan direct worden aangesloten op de bestaande waterleiding en behoeft geen pomp of regelunit. Omdat de aansluiting zo eenvoudig is, merken de bewoners er weinig van. Niet van de installatiewerkzaamheden buiten op het dak, maar ook niet als de zonneboiler geïnstalleerd is.

Besparing

Maar één enkele SOWISE zonneboiler bespaart net zoveel energie en CO2-uitstoot als circa 7 zonnepanelen. Voor de huurder leidt dit direct tot lagere energiekosten. Een huishouden kan € 147,= per jaar besparen. En omdat de zonneboilers gesubsidieerd zijn, is de investering voor de woningcorporatie beperkt. Het is een rendabele manier om de CO2-doelstellingen van 2020 te halen.

LinkedIn
Follow by Email
Facebook
Facebook
RSS

 

 

SOWISE zonneboiler maakt woning BENG

Alle nieuwbouwwoningen moeten in 2020 voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Er worden flinke stappen gemaakt, maar in de praktijk blijkt de beperking van het fossiel energiegebruik een lastige opgave. Een compacte SOWISE zonneboiler kan uitkomst bieden.

BENG-eisen

In Nederland leggen we de energieprestatie voor bijna energieneutrale woningen vast aan de hand van 3 eisen:

  1. De maximale energiebehoefte, <25 kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens <25 kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie, >50%.

Er worden al steeds meer goed geïsoleerde woningen gebouwd die aan de eerste eis voldoen. Maar in de praktijk blijkt het beperken van het fossiel energieverbruik soms een lastige opgave.

Om de elektriciteit van verlichting, inductiekoken en een warmtepomp voor de verwarming te compenseren worden in de meeste oplossingen pv-zonnecellen op de daken geplaatst. Maar het dakvlak is niet altijd toereikend om aan de tweede en derde BENG-eis te voldoen.

Zonneboiler: hoge energieopbrengst

Een zonneboiler toevoegen aan de installatie kan een zeer kosteneffectieve oplossing zijn. De energieopbrengst per m² dakoppervlak is bij een zonneboiler ruim 4x zo groot als bij pv-zonnepanelen. Een SOWISE zonneboiler van 2,20 x 1,65 m (oppervlakte van 2 pv-panelen) levert net zoveel energie als 7 pv-panelen. Er is dus ruim 8 m² dakvlak minder nodig óf er kunnen 5 pv-panelen extra geplaatst worden.

SOWISEsolar.com

Kostenefficiënte oplossing

Een SOWISE zonneboiler kan in circa 50% van de warmwaterbehoefte voorzien. Voor een BENG-woning levert een enkele zonneboiler tot bijna 25% van de totale energievraag. Dat komt omdat het verwarmen van water een steeds groter aandeel in het energieverbruik krijgt.

Praktijkvoorbeeld

Een standaard rijwoning, goed geïsoleerd en voorzien van een warmtepomp en 3 pv-zonnepanelen, haalt een EPC van 0,37 (huidige norm: <0,4) en voldoet aan de eerste BENG-eis. De energiebehoefte is slechts 15,3 kWh/m² per jaar. Maar het primaire energieverbruik is 43,7  kWh/m² per jaar en het aandeel hernieuwbare energie slechts 36%.
Om aan de tweede en derde BENG-eis te voldoen zijn er 2 mogelijkheden:
  • 8 pv-panelen erbij. Deze beslaan ruim 13 m² dakvlak. Kosten inclusief installatie en zwaardere omvormer circa € 2.800,- exclusief BTW.
  • 1 SOWISE compacte zonneboiler en 1 pv-paneel erbij. Totaal dakoppervlak 5,5 m². Kosten inclusief installatie en subsidie circa € 2.445,- exclusief BTW.

Meer voordelen

Een SOWISE compacte zonneboiler heeft nog meer voordelen:

  • Geen ruimtebeslag in de woning
  • Geen onderhoud nodig
  • Ook zonder onderhoud 10 jaar garantie
  • Lange levensduur

Duurzaam voordeel voor bewoner

Als de salderingsregeling in 2020 wordt aangepast, moet een bewoner meer betalen voor een kWh stroom in de avond dan dat hij terugkrijgt voor een kWh stroom die overdag door zijn pv-panelen aan het net teruglevert. De kosten voor stroomverbruik bij een ‘all electric’-oplossing zullen dus hoger worden. Dat geldt niet voor de energie die opgewekt wordt door een SOWISE zonneboiler. Deze blijft gratis.

Kijk voor meer informatie op www.SOWISEsolar.com.

LinkedIn
Follow by Email
Facebook
Facebook
RSS
SOWISE zonneboiler
Bij een compacte SOWISE zonneboiler ligt het geheel, inclusief voorraadvat, op het dak.