Rapport Berenschot: zonneboilers helpen duurzame energietransitie

In opdracht van RVO heeft Berenschot een scenariostudie ‘Warmte’ uitgevoerd ten behoeve van het Klimaatakkoord.

Eerder publiceerde Berenschot scenario’s met twee mogelijke richtingen in de energietransitie:

  • ‘Elektronen’, waarbij maximaal wordt ingezet op duurzame bronnen en all-electric elektrificatie;
  • ‘Moleculen’, waarbij maximaal wordt ingezet op schoon fossiel en hybride elektrificatie.

Nu volgt dus het scenario

  •  ‘Warmte’, dat zoekt naar een optimale inzet van warmtebronnen in alle sectoren in Nederland, een hybride mix en enige mate van duurzame import.

De conclusie luidt dat met inzet op ‘warmte’ een CO2-neutrale toekomst in 2050 wordt bereikt met een hoge mate van duurzaamheid en tegen relatief beperkte meerkosten. Door de inzet van duurzame warmte zijn er minder omzettingen met minder verliezen in het energiesysteem en is er een lagere stijging van het elektrisch piekvermogen op systeemniveau. Berenschot ziet nog een praktische uitdaging in dit warmtescenario in de realisering van de extra warmte-infrastructuur.

SOWISE zonneboiler biedt oplossing

Duurzame warmte kan zon-thermische opgewekt worden door zonneboilers en PVT (fotovoltaïsch thermische) panelen.

Een SOWISE zonneboiler wordt op het dak van een huis geplaatst en neemt geen ruimte in binnen in de woning. De SOWISE zonneboiler combineert goed met bestaande cv-ketels en (toekomstige) warmtepompen en zorgt voor een goede benutting van de schaarse ruimte. Door middel van alleen zonlicht wordt lokaal circa 50% van de energiebehoefte voor warm water opgewekt. Een huishouden bespaart direct 10% tot 25% van de energiebehoefte en de CO2-uitstoot.

Zo draagt de SOWISE zonneboiler tegen beperkte kosten bij aan de verduurzaming van onze huizen.

Lees het rapport: “Het ‘warmtescenario’: Beelden van een op warmte gerichte energievoorziening in 2030 en 2050”.

Meer over de SOWISE zonneboiler >>

LinkedIn
Follow by Email
Facebook
Facebook
RSS

SOWISE zonneboiler goed ontvangen bij ABN AMRO Innovation Challenge

De SOWISE zonneboiler gooide hoge ogen op het CFP Green Buildings Congres op 13 september 2018. Voor de ABN AMRO Innovation Challenge werden 40 state-of-the-art concepten, producten en ideeën gepresenteerd die concreet bijdragen aan het verduurzamen van gebouwen. De pitch van SOWISE SOLAR werd met luid applaus beloond.

Uniek duurzaam concept

In een SOWISE zonneboiler is het voorraadvat voor warm water geïntegreerd in de collector op het dak en neemt dus geen ruimte in binnen ín de woning. Het platte voorraadvat wordt rechtstreeks op het waterleiding in huis aangesloten en levert genoeg warm water voor een gezin van 4 tot 5 personen om onder een vette straal te kunnen douchen. Een SOWISE zonneboiler bespaart direct 10% tot 25% van het energieverbruik van een huishouden en evenzoveel van de CO2-uitstoot. Daarom past de SOWISE zonneboiler goed op nieuwe BENG-woningen. Maar ook om bestaande woningen met een Energielabel E of D te verduurzamen is een SOWISE zonneboiler een echte NO REGRET-maatregel, omdat het rendement hoger is dan van zonnepanelen.

Eenvoudig aan te sluiten op alle installaties

De SOWISE zonneboiler is eenvoudig aan te sluiten op uw bestaande Centrale Verwarming-ketel, CV-combiketel, warmtepomp, boiler of geiser. Een SOWISE zonneboiler heeft geen pomp of regelinstallatie, en heeft dus geen onderhoud nodig. Daarom bespaart een gemiddeld gezin direct circa € 150,= per jaar aan energiekosten.

Wilt u meer weten over de voordelen van een SOWISE zonneboiler? Kijk dan op de site www.SOWISEsolar.com.

LinkedIn
Follow by Email
Facebook
Facebook
RSS